Program festiwalu

Prolog

6 kwietnia, Ludus Passionis – dramat liturgiczny; Schola Węgajty, katedra 

4 – 6 kwietnia, Ludus Passionis: warsztaty średniowiecznych śpiewów pasyjnych; Schola Węgajty

2 – 5 maja,  Marcel Pérès: warsztaty śpiewu polifonicznego – franko-flamandzka polifonia Codex Occo

5 maja 2019;  godz. 17:00, kościół oo. Jezuitów ul. Szewska 18 –  franko-flamandzka polifonia autorstwa Josquina des Pres i anonimowych mistrzów oraz Oficjum o Najświętszym Sakramencie świętego Tomasza z Akwinu, w wykonaniu chóru warsztatowego po dyr. Marcela Peresa

24 maja; godz. 19:00, katedra – Msza Requiem za Mieszka I; Cantus Solemnis i Szkoła św. Benedykta

29 maja, godz. 19:00, stare probostwo na Ostrowie Tumskim, koncert Jacka Kowalskiego Rycerz – poeta – krzyżowiec

1 czerwca, koncert zespołu Pokrzyk