4

7 listopada, godz. 19:00

Scena Wspólna (ul. Brandstaettera 1)

PRZERAŹLIWE ECHO TRĄBY OSTATECZNEY abo siedem obrazów spomiędzy światów

 
 

„Trąby te przeraźliwe już były słyszane, 

lecz u wielu zostają żywych zapomniane,

więc ja echo przypomnę trąb tych ostatecznych,

do życia pobożnego przedziwnie skutecznych”

 

 

Tytuł koncertu nawiązuje do zapomnianego poematu wielkopolskiego reformaty, poety i kaznodziei, Klemensa Bolesławiusza „Przeraźliwe echo trąby ostateczney abo cztery rzeczy ostatnie człowieka czekające” wydanego w poznańskiej drukarni Wojciecha Regulusa w 1670 roku, który to poemat traktuje o „czterech rzeczach ostatecznych” jakimi są: śmierć, sąd, niebo i piekło. 

 

W autorskiej interpretacji Jacka Hałasa echa te docierają do nas jeszcze z innych stron, sięgając zarówno do przedchrześcijańskiej wizji początku świata, jak i bardzo aktualnych zagrożeń ekologicznych i pandemicznych, przede wszystkim zaś opowiadając o sytuacjach i obszarach granicznych, przełomowych. Odwołują się do obrzędów przejścia związanych z przekroczeniem granicy między dwoma kategoriami społecznymi, z przechodzeniem z jednej fazy życia do kolejnej, ze zdarzeniami kosmicznymi, przejściem jednego roku w drugi, cyklem słonecznym i księżycowym. 

Wszystkie utwory oparte są na muzyce ludowej, przede wszystkim na pieśniach obrzędowych i dziadowskich, ale też na ludowych legendach i podaniach, domysłach i fantazjach etnografów, oraz na artystycznej wyobraźni autora. 

 

Poszukiwania w obszarze muzyki, brzmienia które by owe – jakże dziś aktualne – rozważania eschatologiczne oddało również na poziomie dialogu tradycji ze współczesnością, zaowocowało spotkaniem Jacka Hałasa ze znakomitym jazzowym perkusistą młodego pokolenia, Jakubem Szwarcem. 

 

„Black Noise” to fuzja „białego” śpiewu, pieśni i ludowego instrumentarium ze współczesnym brzmieniem perkusji i „czarnej” elektroniki. 

 

W warstwie wizualnej nad koncepcją obrazu czuwa artystka młodego pokolenia, Julia Hałas. I tu również ów dialog przeszłości z przyszłością ujawnia się w samej technice pracy Julii, oscylującej miedzy analogową projekcją „ready-made” tworzoną na żywo, a elektronicznym światem matematycznych grafów. 

 

Program koncertu:

 

Echo I / Proroctwo Nowe Michaldy, królowej ze Saby, 14 Sybilli. 

Echo II / Stworzenie świata

Echo III / Żmij u źródła

Echo IV / Dunaj rzeka

Echo V / Siostry 

Echo VI / Sen, śmierć, mara  

Echo VII / Zegar bije

 
 

Jacek Hałas – śpiew, lira korbowa, akordeon, pasterskie flety, drumla

Jakub Szwarc – perkusja, elektronika

Julia Hałas – plastyka sceny

Jarosław „Jerry” Kawałek – dźwięk

 

Bilety: 25 zł; dostępne w CIK i stage24.pl

 

Ze względu na czerwoną strefę liczba miejsc ograniczona do 25%. Obowiązkowe zakrywanie ust i nosa maseczką. Z powodu warunków sanitarnych, jak również z myślą o wszystkich pozostających w kwarantannach i samoizolacjach, równolegle do możliwości udziału w koncercie na żywo zapewnimy videostreaming online.