1

Sobota 2 października, godz.19:00, Bazylika Archikatedralna Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Ludus Passionis to średniowieczny dramat liturgiczny w wykonaniu Scholi Węgajty. Zespół ten to międzynarodowa grupa muzyczno-teatralna, która specjalizuje się w interpretacji średniowiecznych dramatów liturgicznych. Dramat liturgiczny to owoc pobożności i pomysłowości ludzi średniowiecza: połączenie liturgii, muzyki i teatru. A jednym z najbardziej niezwykłych i archaicznych jego przykładów jest Ludus Passionis, czyli Gra o Męce Pańskiej. Jest to najstarsze średniowieczne misterium pasyjne, pochodzące ze słynnego XIII-wiecznego manuskryptu Carmina Burana. Dramat będzie miał formę procesji w oświetlonej jedynie światłem świec gotyckiej katedrze i przedstawi ewangeliczne sceny z życia i męki Pana Jezusa. Wykona go Schola Węgajty pod kier. Johanna Wolfganga Niklausa, a w roli Chrystusa wystąpi Marius Peterson z Estonii. .Prowadzony przez Johanna Wolfganga Niklausa zespół tworzą profesjonalni śpiewacy, aktorzy, muzycy, plastycy, teatrolodzy i muzykolodzy pochodzący z sześciu krajów europejskich. Od czasów powstania Scholi w 1994 roku w warmińskiej wsi Węgajty jej działalność koncentruje się na praktykowaniu chorału gregoriańskiego i konfrontowaniu go z żywą tradycją sakralnego śpiewu, przede wszystkim na gruncie archaicznych form dramatycznych. Spektakle Scholi Węgajty są wydarzeniami z pogranicza muzyki, teatru i liturgii. Odznaczają się nie tylko świetnym poziomem muzycznym (zespół zrzesza m. in. pierwszoligowych polskich kantorów gregoriańskich), ale też dogłębnym dopracowaniem gestów, scenografii, ruchu scenicznego, choreografii.

Wydarzenie odbędzie sięw ramach Poznań Katharsis Festival 2021.


Schola Węgajty to teatr praktykujący dawne tradycje dramatu i śpiewu liturgicznego. Powstał w styczniu 1994 roku i działa w ramach Stowarzyszenia Węgajty niedaleko Olsztyna. Zespół tworzą śpiewacy, aktorzy, muzycy, plastycy, teatrolodzy i muzykolodzy pochodzący z sześciu krajów europejskich. Schola zajmuje się rekonstrukcją średniowiecznych dramatów liturgicznych, prezentacjami muzyczno-teatralnymi, badaniami nad tradycjami śpiewu liturgicznego i sakralnego, antropologią kultury oraz edukacją i animacją teatralną.
Od 19 lat opracowuje i wykonuje najstarsze europejskie zabytki literacko-muzyczno-dramatyczne (rękopisy polskie, francuskie, włoskie, niemieckie). Ma w swoim dorobku i repertuarze 7 łacińskich średniowiecznych dramatów liturgicznych stanowiących kanon tego gatunku, które były prezentowane w wielu krajach Europy oraz głównych ośrodkach kraju. Poprzez połączenie twórczych sił i doświadczeń aktorów, śpiewaków, instrumentalistów, teatrologów, antropologów, plastyków, językoznawców, liturgistów i przedstawicieli innych komplementarnych dziedzin, zespół wypracował unikalny i rozpoznawalny idiom wykonawczy i stylistyczny oparty na archaicznych i tradycyjnych technikach warsztatu muzyczno-teatralnego.