Principio di virtù // Ryszard Lubieniecki – organetto

11 października (wtorek), g. 20

Kościół pw. św. Kazimierza (ul. Bydgoska 4b)

Principio di virtù // w kręgu najstarszych źródeł muzyki instrumentalnej

Ryszard Lubieniecki – organetto

Portatyw organowy to jeden z najbardziej tajemniczych instrumentów w historii muzyki. Z jednej strony wiemy o jego popularności (niezwykle często spotkać można go w średniowiecznej ikonografii), z drugiej strony posiadamy zaledwie szczątkowe informacje o technice gry i jego praktycznym wykorzystaniu. Jest to bowiem instrument zaliczany do grupy organów, jednak ze względu na swoje niewielkie rozmiary, a co za tym idzie ograniczoną skalę i obsługę klawiatury jedną ręką, nie wydaje się przystosowany do wykonywania tabulatur organowych. Współczesny wykonawca musi więc niejako na nowo stworzyć repertuar na ten instrument, opracowując kompozycje wokalne, dostosowując tabulatury do możliwości portatywu, a także improwizując. Wszystkie te metody pojawią się w ramach koncertu.

Program Principio di virtu wypełnia przede wszystkim muzyka z najstarszych źródeł muzycznych przeznaczonych konkretnie do wykonania instrumentalnego, zarazem prezentując przekrój geograficzny średniowiecznej Europy. Trzema filarami programu są organowe opracowania śpiewów chorałowych, z których dwa pochodzą z odkrytych i opisanych kilka lat temu fragmentów tabulatury organowej z Pragi. Pomiędzy nimi umieszczone zostały kompozycje w przeważającej mierze świeckie: organowe wersje włoskich madrygałów, francuskich ballad i motetów, a także utwory typowo instrumentalne (estampie). Koncert zwieńczy improwizacja na Agnus Dei i Ite missa est z Mszy V, oparta na regułach ars organisandi – późnośredniowiecznej sztuki gry na instrumentach klawiszowych.