Najwyższe zwierciadło // koncert Ensemble Micrologus

15 października (sobota), g. 19:30

Kościół pw. św. Antoniego Padewskiego w Poznaniu (klasztor oo. Franciszkanów na Wzgórzu Przemysła, ul. Franciszkańska 2)

Najwyższe zwierciadło // muzyka Niccolò da Perugia (XIV w.)

Ensemble Micrologus, kier. art. Patrizia Bovi

Legendarny zespół Micrologus po raz pierwszy w Poznaniu!

Na finał festiwalu Katharsis prowadzony przez Patrizię Bovi włoski zespół Micrologus wykona swój nowy program koncertowy poświęcony muzyce Niccolò da Perugia, kompozytora epoki Trecenta. Działający we Florencji Niccolò jest uważany za jednego z najważniejszych toskańskich kompozytorów drugiej połowy XIV w. Podczas koncertu jego ballaty, caccie i madrygały będą przeplatane muzyką liturgiczną współczesnych Niccolò kompozytorów florenckich. Dla pochodzących z Umbrii muzyków zespołu Micrologus muzyka ta jest repertuarem „domowym”, dlatego wykonują ją z niepowtarzalną autentycznością i uchodzą za jednych z najlepszych specjalistów w repertuarze Trecenta.

Magister Ser Nicholaus Preposito de Perugia był muzykiem działającym we Florencji w drugiej połowie XIV wieku. Poza tym, że niewątpliwie pochodził z Perugii, na co wielokrotnie i jednoznacznie wskazują określenia zachowane w rękopisach, o jego życiu wiemy zupełnie niewiele. Mimo to można go uważać za jednego z najbardziej poważanych muzyków XIV wieku, na co wskazuje ilość zachowanych kompozycji oraz relacje z największymi poetami florenckimi tych czasów, takimi jak Sachetti i Soldanieri, do których poezji ułożył wiele kompozycji zachowanych w rozmaitych i ważnych manuskryptach muzycznych tej epoki ( między innymi w słynnym Kodeksie Squarcialupi).

Zachowało się wiele kompozycji Niccolò: 20 ballat, 17 madrygałów i 4 caccie. W swoim zróżnicowanym i wyrazistym dorobku Perugino daje nam obraz muzyki Trecenta, pokazując jak włoska Ars Nova żongluje stylem wysokim i niskim, lawiruje między muzyka dworską a „gustem mieszczańskim”, stylem włoskim i francuskim. W programie koncertu znalazły się też kompozycje liturgiczne autorów działających we Florencji, utrzymane również w stylistyce Ars Nova, które dopełniają obrazu muzyki wykonywanej we Florencji w drugiej połowie Trecenta.

Wykonawcy

Patrizia Bovi – śpiew, harfa, trąba średniowieczna

Goffredo Degli Esposti – flety, dudy, portatyw

Gabriele Russo – viella, rebek, trąba średniowieczna

Crawford Young – lutnia

Andrés Montilla-Acurero – śpiew

Enea Sorini – śpiew, instrumenty perkusyjne (tamburello, naccaroni)