9

Niedziela 10 października,  godz.19:15; Zamek w Kórniku

Zapisy na koncert

Colin Muset to jeden z najsławniejszych poetów i pieśniarzy średniowiecznej Francji. Ten literacki przodek Villona, Pantagruela i Colas Bregnona, żył i tworzył w XIII wieku, wędrując po zamkach Szampanii, Burgundii i Lotaryngii. Był wrogiem dwornej miłości, ale za to piewcą dobrego wina, biesiady i towarzystwa pięknych kobiet. Zachowało się około dwudziestu jego pieśni. Jacek Kowalski opowie o nim i jego czasach oraz zaśpiewa jego chansons we własnych przekładach. z towarzyszeniem dawnych instrumentów w opracowaniu muzycznym Tomasza Dobrzańskiego.

Jacek Kowalski: pieśniarz, Sarmata, historyk sztuki, miłośnik poezji staropolskiej, tłumacz poezji starofrancuskiej. Śpiewa piosenki własne o dawnych czasach i własne przekłady piosenek z dawnych czasów. Występuje z zespołami: Monogramista JK (instrumentarium klasyczne) i Klub Świętego Ludwika (instrumentarium dawne). W ramach tego ostatniego zespołu współpracuje z Tomaszem Dobrzańskim. Wydał kilkadziesiąt książek, płyt, publikacji popularnych i naukowych związanych z kulturą i literaturą dawnej Polski i starej Francji, m.in. „Niezbędnik krzyżowca”, „Niezbędnik trubadura”, „Niezbędnik Sarmaty”, „Konfederacja barska po Kowalsku”, „Dumy staropolskie”, „Idźmy! śpiewy powstańcze 1863”, „Niezbędnik Szuana”. Jest też autorem misteriów, baśni muzycznych, widowisk plenerowych. Ząpi wystąpi w składzie: Jacek Kowalski (przekłady, śpiew, lira średniowieczna, citola, opowieść), Tomasz Dobrzański (kierownictwo muzyczne, mandora, flety, dudy, szałamaje), Agnieszka Obst-Chwała, (lira da braccio, fidel), Jan Kiernicki, (lira korbowa, lutnia) Jacek Muzioł (perkusja)