CAMINO POLACO // Jacek Hałas & co.

9 października (niedziela), godz. 19:00

Camino de Santiago to jeden z najstarszych i najważniejszych szlaków pątniczych. Droga Św Jakuba prowadząca do Santiago de Compostela w północno-zachodniej Hiszpanii, przemierza trakty pełne śladów wspaniałego dziedzictwa narodów Europy. Pielgrzymi wybierają się na nią od ponad tysiąca lat. Tradycyjnie wędruje się w pojedynkę lub w minimalnej kompanii, jednak nie ulega wątpliwości że już od czasów średniowiecza pielgrzymom towarzyszą pieśni – na szlaku, w gospodach – „albergach”, i wreszcie po dotarciu do Grobu Św. Jakuba Apostoła. Zapewne śpiewano nie tylko na ostatnim etapie – w hiszpańskiej Galicji, lecz przemierzając kolejne krainy, począwszy od progu własnego domu. Dlatego w warstwie muzycznej i tekstowej naszym punktem wyjścia są pieśni polskojęzyczne, zaczerpnięte z bogatej tradycji pielgrzymów, wędrownych śpiewaków, Dziadów oraz z regionów, przez które przebiegają polskie odcinki Drogi św. Jakuba (Camino Polaco). Posłużyły one za inspirację do stworzenia wariacji muzycznych które prowadzą słuchacza przez kolejne etapy wyimaginowanej wędrówki z Poznania do Santiago de Compostela wiodącej przez Czechy, Niemcy, Szwajcarię, Francję i Hiszpanię.
Myśląc o instrumentarium i brzmieniach, które mogłoby przenieść słuchacza na Szlak Jakubowy jako pierwsza jawi się oczywiście lira korbowa. Ten średniowieczny instrument będący na wschodnich rubieżach podstawowym narzędziem muzycznym wędrownych śpiewaków (Dziadów) towarzyszył pielgrzymom, pątnikom aż do początku XX w. Pierwsze historyczne wzmianki z X wieku związane są z Półwyspem Iberyjskim, zaś najstarsze przedstawienie liry korbowej znajduje się właśnie na portalu katedry św. Jakuba w Santiago de Compostela. Kolejnym instrumentem ważnym w kontekście pieśni i wędrówki po Camino de Santiago jest lutnia, która budowała przez stulecia pejzaż muzyczny w zachodniej Europie. By zaznaczyć na muzycznej mapie podróży kolejne jej etapy chcemy przywołać też charakterystyczne brzmienia takich instrumentów jak galicyjska gaita, perskiej proweniencji cymbały i „najmłodsze” brzmienie francuskiego akordeonu.

Jacek Hałas – lira korbowa, akordeon klawiszowy, śpiew, ligawa, kier. art., koncepcja projektu
Ania Broda – cymbały, śpiew
Anton Korolev – gaita gallega, lira korbowa, fidel, szałamaja
Jakub Hałas – akordeon guzikowy
Jan Kiernicki – lutnia

9 października (niedziela), g. 19
Scena Wspólna (ul. R. Brandstaettera 1)

Bilety i karnety: https://stage24.pl/tic…/Pozna%C5%84%20Katharsis%20Festival
Bilety: 25 / 29 / 35 [ulgowe: 20 / 25 / 29]
Karnety: 135 / 165 [ulgowe: 115 / 135]
Bilety ulgowe przysługują uczniom i studentom do 26 r. ż. oraz seniorom.