Clavis cœli // GŠ Ansamblis (Litwa)

7 października (piątek), godz. 19.30

Kościół pw. św. Kazimierza na Śródce w Poznaniu (ul. Bydgoska 4b)

Clavis cœli // muzyka liturgiczna z XVIII-wiecznego rękopisu wileńskich bernardynów

GŠ Ansamblis (Litwa), kier. Gabija Adamonytė

GŠ Ansamblis to litewski zespół wokalny związany z Kaplicą Miłosierdzia Bożego w Wilnie, który w swoich poszukiwaniach muzycznych wędruje przez krainy muzyki korsykańskiej, tradycyjnej muzyki litewskiej oraz dawnej monodii i polifonii liturgicznej. Zespół od lat bezkompromisowo podąża drogą odkrywania swoich korzeni muzycznych i kulturowych.

Liturgiczno-muzyczny rękopis Clavis Cœli, spisany w 1760 roku w Grodnie i użytkowany przez wileńskich bernardynów, jest jednym z niewielu zachowanych świadectw liturgicznej praktyki muzycznej z terenów Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jest to księga typu Kyriale, zawierająca anonimowe cykle części stałych mszy, a także innego typu utwory liturgiczne (wybrane części zmienne mszy, sekwencje itp.). Większość opracowań mszalnych jest jednogłosowa, kilka mszy przeznaczonych jest na dwa głosy, a niektóre fragmenty – na trzy głosy. Źródło zawiera także liczne odniesienia do udziału instrumentów – niektóre kompozycje mogły być wykonywane z towarzyszeniem organów lub alternatim – instrumentalne fragmenty mogły także zastępować nieobecne w rękopisie części proprium. Tego typu adnotacje zawiera m.in. Missa Sequitur Vilnensis solemnis ex G minori – cykl mszalny bezpośrednio związany z miastem Wilnem.

GŠ Ansamblis – wileński zespół założony w celu wykonywania muzyki podczas liturgii w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie. Członkowie zespołu wypełniają swoje zadanie nie tylko śpiewając podczas liturgii, ale także pogłębiając wiedzę na temat miejsca ich posługi, jego przeszłości, czy szeroko pojętej tradycji muzyki religijnej na Litwie. W pracy nad repertuarem czerpią inspirację zarówno z muzyki dawnej, jak i muzyki tradycyjnej. W 2022 roku zespół wydał płytę „Clavis Coeli” z muzyką liturgiczną z XVIII-wiecznego rękopisu wileńskich bernardynów.

Wykonawcy:

GŠ Ansamblis

Antanas Pundzius

Gabija Adamonytė

Juozapas Ivanauskas

Laurynas Adamonis

Milda Adamonytė

Tautvydas Mažeika

.