Idea Festiwalu

Poznań  Katharsis Festival to festiwal muzyczny, nawiązujący do początków państwa polskiego i najstarszych tradycji kulturowych Poznania.

Katharsis (gr. oczyszczenie) to w rozumieniu starożytnym uszlachetnienie przez sztukę, przywrócenie ładu w emocjonalnym i rozumowym odczytywaniu świata. Katharsis to również wczesnochrześcijańska nazwa chrztu; z kolei Chrzest Polski w roku 966 (materialnie symbolizowany przez poznańską katedrę) to duchowe źródło polskiej tożsamości kulturowej.  Przez Chrzest weszliśmy w krąg cywilizacji zachodnioeuropejskiej, zbudowanej na fundamencie chrześcijaństwa i kultury antycznej. Dzięki połączeniu miejsca, czasu i muzyki wszystkie te wątki splotą się podczas Poznań  Katharsis Festival.