Marcel Pérès i Jerycho

 27 maja, godz. 17.00 // Katedra

Chrzest Mieszka I 

Marcel Pérès jest kompozytorem i historykiem muzyki, organistą i śpiewakiem, badaczem i wykonawcą znanym zwłaszcza ze swojego odczytania muzycznego repertuaru średniowiecza. W 1982 r. założył Ensemble Organum i od ponad trzydziestu lat poprzez różne formy prowadzi badania nad pamięcią muzyczną i wprowadzaniem jej w życie. Nagrał około czterdziestu płyt, jest też autorem licznych książek i artykułów. Interesuje się zwłaszcza historią rytów widzianą poprzez śpiew. Pragnie zrozumieć dlaczego i jak ludzie tworzą i tworzyli muzykę. Jego pielgrzymowanie po meandrach pamięci muzycznej doprowadziło go do zgłębiania wszelkich form muzycznych od późnego antyku po początki XXI wieku.

***

Jerycho to zespół wokalny posługujący się tradycyjnym idiomem śpiewu sakralnego. Grupa wykonuje historyczne śpiewy polskie i łacińskie stosując improwizowaną polifonię zaadaptowaną przez Bartosza Izbickiego. Kreując nową przestrzeń muzyczną wokół dawnego repertuaru Jerycho urzeczywistnia wizję żywej tradycji polskiego śpiewu praktykowanego do XIX wieku.

Zespół zadebiutował w 2014 roku na festiwalu Gorzkie Żale w Warszawie. Już w pierwszym roku działalności zrealizował 3 duże projekty. Na XX Festiwalu Pieśni Jednogłosowej w Płocku wykonał koncert „Mysterium Sancti Sigismundi Regis” – zrekonstruowane z płockich rękopisów oficjum rymowane o św. Zygmuncie patronie Płocka. Dla Festiwalu Muzyki Dawnej „Pieśń Naszych Korzeni” w Jarosławiu zespół przygotował program „Missa Polonica AD 1475”, który pokazał bogactwo muzyczne polskiego późnego średniowiecza, a przede wszystkim rekonstrukcję stylu „cantus planus multiplex”, czyli praktyki śpiewania chorału na głosy. Z okazji Roku Oskara Kolberga zespół zrealizował projekt pod nazwą „Egzekwie ludowe” – badania terenowe, warsztaty i koncerty poświęcone tradycjom pogrzebowym okolic Łowicza i Sochaczewa. Przy tej okazji były też celebrowane msze łacińskie z muzyką z polskich XIX-wiecznych źródeł.
W roku 2015 przygotował program „Laudario Polonico” przedstawiający dziedzictwo laudy franciszkańskiej w Polsce. Zapis tego koncertu z Festiwalu “Pieśń Naszych Korzeni” w Jarosławiu został wydany na płycie CD.
Dla wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego “Musica Iagiellonica” zespół zrealizował nagranie “Historia Sancti Stanislai” – obszerny fragment oficjum rymowanego “Dies adest celebris” o św. Stanisławie. Rok 2016 przyniósł wydanie mszy i oficjum o św. Janie Jałmużniku z wawelskiego rękopisu z 1503 roku. Planowane są nagrania z repertuaru wawelskich rorantystów.
W 2016 roku zespół uczestniczył w rozpoczęciu obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski 10 kwietnia w Pradze – śpiewał podczas mszy świętej w Bazylice św. Jerzego i dał tam koncert – przedstawił m.in. wielkanocne motety z kancjonału Jana Franusa.
W 2016 roku w związku z 1050 z rocznicą Chrztu Polski zespół wziął udział w projekcie badawczym z dr. hab Jakubem Kubieńcem (UJ) i Marcelem Pérès’em (Ensemble Organum), którego zwieńczeniem był koncert “Chrzest Mieszka – księcia polskiego” – 10 listopada w katedrze płockiej. Odbył się również cykl koncertów wraz z Bractwem Różanego Wianka z Jarosławia przedstawiający muzyczne dziedzictwo Chrztu Polski na przykładzie oficjów ku czci rodzimych patronów. Przedsięwzięcia te zostały zrealizowane dzięki pomocy finansowej Narodowego Centrum Kultury, Instytutu Muzyki i Tańca, Prezydenta Płocka oraz Receptury Farmaceutów.
W roku 2017 zespół dokonał nagrania programu “Chrzest Mieszka”, nad którym kierownictwo artystyczne objął Marcel Pérès .W 2018 roku planowane jest wydanie tego materiału na płycie CD.
Zespół stale poszerza repertuar – do koncertów wielkopostnych włącza pieśni dwugłosowe z repertuaru śpiewaków z Szypliszek, repertuar bożonarodzeniowy, wielkanocny i maryjny powiększają kolejne motety z kancjonału Franusa, a także francuski repertuar Ars Antiqua z kodeksu Montpellier. Wkrótce planowane są wykonania muzyki z XVI wieku.
***
Bartosz Izbicki (ur. 1975) w 1999 ukończył muzykologię kościelną w Akademii Teologii Katolickiej (obecnie UKSW) w Warszawie. W 1996 roku uczestniczył w kursie chorału gregoriańskiego pod kierunkiem M. Pérès’a w Royaumont. W 2006 roku obronił doktorat. Od 2007 roku współpracuje z Instytutem Sztuki PAN – przygotowuje komputerowe indeksy najważniejszych polskich rękopisów średniowiecznych. W 2011 roku stworzył portal poświęcony polskim rękopisom średniowiecznym www.cantus.edu.pl powiązany z międzynarodowym projektem CANTUS Database – publikuje zdjęcia i indeksy polskich źródeł, co pozwala poznać polski dorobek szerokiemu gronu badaczy z całego świata. Napisał też kilka pionierskich artykułów o tradycji chorału gregoriańskiego na ziemiach polskich w XIX wieku.