Liturgie

6 IV Schola Węgajty: Ludus Passionis – dramat liturgiczny

24 maja; godz. 19:00, katedra Msza Requiem za Mieszka I; Cantus Solemnis i Szkoła św. Benedykta