J K

29 maja 2019, godz. 19:00

Dawne probostwo katedralne na Ostrowie Tumskim

Jacek Kowalski – koncepcja programu, przekłady, prowadzenie, śpiew, citola, lira średniowieczna
Agnieszka Obst-Chwała – fidel
Henryk Kasperczak – lutnia, teorba

Thibaut de Champaigne – w wersji polskiej: Tybald hrabia Szampanii, król Nawarry (1201 – 1253) – to jeden z najsławniejszych rycerzy i poetów francuskiego średniowiecza, szeroko znany zarówno za swego życia, jak i dziś; niektóre z jego utworów trafiły do francuskich podręczników szkolnych. Na ówczesnej niwie literackiej były one często nowatorskie, dowodzą zaś zarówno wyjątkowej wrażliwości autora, jak i jego obycia literackiego, które obejmowało wcześniejszą poezję francuską, łacińską i dzieła naukowe tamtej epoki. Jako inicjator i wódz nieszczęśliwej wyprawy do Ziemi Świętej w 1239 roku Tybald był też autorem jednej z najpopularniejszych pieśni krucjatowych („Seignor, sachiez, qui or ne s’en ira…”). W sumie zachowały się aż sześćdziesiąt dwie jego pieśni, w tym miłosne, satyryczne, pastorele, jeux-partis (śpiewane dialogi z innymi truwerami), krucjatowe i pobożne.

JACEK KOWALSKI
Pieśniarz, Sarmata, historyk sztuki, miłośnik poezji staropolskiej oraz tłumacz poezji starofrancuskiej. Śpiewa piosenki własne o dawnych czasach i własne przekłady piosenek z dawnych czasów. Występuje z zespołami: Monogramista JK (instrumentarium klasyczne) i Klub Świętego Ludwika (instrumentarium dawne). Wydał kilkadziesiąt książek, płyt, publikacji popularnych i naukowych związanych z kulturą i literaturą dawnej Polski i starej Francji, m.in. Niezbędnik krzyżowca, Niezbędnik trubadura, Niezbędnik Sarmaty, Konfederacja barska po Kowalsku, Dumy staropolskie, Idźmy! śpiewy powstańcze 1863. Jest też autorem misteriów, baśni muzycznych, widowisk plenerowych.
Zob. www.jacekkowalski.pl

AGNIESZKA OBST-CHWAŁA
Skrzypaczka i fidelistka. Absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (klasa prof. R. Zimaka – dyrygentura chóralna). Studiowała również skrzypce barokowe w Międzywydziałowym Studium Muzyki Dawnej (klasa A. Sapiechy) oraz na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku muzykologia. W 2012 r. ukończyła Podyplomowe Studia Menedżerów Kultury w Kolegium Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest założycielką i kierownikiem artystycznym działającego od 2004 r. zespołu Muzyki Dawnej Sabionetta, którego debiutancki album Podobieństwo żywota krześcijańskiego został nominowany w 2014 r. do nagrody Fryderyk. Od 1989 r. związana z Zamojskim Zespołem Muzyki Dawnej Capella all’ Antico. Współpracuje z wieloma zespołami Muzyki Dawnej: Ars Cantus, Dekameron, La Tempesta, Ars Nova, Il Tempo, Klub św. Ludwika, Alta, Zespół Instrumentów Dawnych Narol Baroque oraz z zespołami tańca dawnego. Występuje również z zespołami folklorystycznymi i folkowymi, m.in. z zespołem Swoją Drogą i ZPiT „Zamojszczyzna”. Nagrała wiele płyt z Muzyką Dawną, folkową oraz muzyką pisaną do przedstawień teatralnych. Jest jednym z założycieli i członkiem zarządu Koła Muzyki Dawnej, działającego od 2010 r. przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków w Warszawie.

HENRYK KASPERCZAK

Absolwent Królewskiego Konserwatorium w Hadze w klasie lutni T. Satoh i Akademii Muzycznej w Krakowie oraz muzykologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Instrumentalnym w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, wykładając grę na lutni oraz Historyczne Praktyki Wykonawcze. Jest autorem książki Lutnia renesansowa dawniej i dziś. Synteza stylów, form i środków wykonawczych w twórczości Toyohiko Satoh. Aktywnie działa wśród młodzieży współtworząc Festiwal Lutniowy Najkrótsza noc Wojciecha Długoraja w Gostyniu oraz Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej w Malborku. Przewodniczący jury, a także współorganizator Kunkursu Muzyki Dawnej dla młodzieży w Malborku. Współorganizator i akompaniator na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym Muzyki Dawnej Canticum Gaudium w Poznaniu. Grając na instrumentach historycznych uczestniczy również w działaniach muzyki współczesnej i rozrywkowej. W formacjach Amaryllis i Pospolite Ruszenie łączy Muzykę Dawną z rockiem progresywnym. Współpracując z J. Kowalskim, M. Czyżykiewiczem i B. Marusikiem wprowadza lutnie w świat współczesnej piosenki z tekstem literackim.